Martina Břeňová

Nadační fond Avast

Posledních sedm let se podílí na vybudování Nadačního fondu Avast, který je dnes třetí největší soukromou nadací v ČR. Podílí se na rozvoji programu, který ve spolupráci s odbornou veřejností a státním sektorem systémově řeší péči o umírající. Téměř dvacet let se věnuje propojování občanského, soukromého a státního sektoru. Pracovala pro řadu neziskových organizací, jako například Člověk v tísni nebo Nadace VIA, kde se soustředila na rozvoj fundraisingu, soukromého dárcovství, komunit a inovací.