Michael Hagelmüller

Collective Impact Enabler, Rakousko

Mění vzdělávací systém v Rakousku za pomoci kolektivního dopadu

Michael Hagelmüller je součástí společnosti Bildünger, která díky úzké spolupráci rakouského ministerstva školství a dalších čtrnácti nadací, mění vzdělávací systém po celém rakousku. Bildünger prozkoumal celý rakouský ekosystém vzdělávání a v současné době financuje 10 projektů, které jsou zaměřené na kolektivní dopad ve školách. Snaží se tak usnadnit učení napříč hierarchiemi (vertikální) a sektory formálního, neformálního a informálního vzdělávání (laterální).