Silvie Pýchová

SKAV

Silvie Pýchová je výkonnou ředitelkou SKAV. Od 2013 je také koordinátorkou iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů. Také zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin, kde působila také jako manažerka programů. Je spoluzakladatelkou Centra kompetencí. V součanosti studuje na FSV UK doktorské studium v oboru Veřejná a sociální politika.