Tomáš Řemínek

Nadace Karla Janečka

Od roku 2009 ředitel neziskové organizace Informační středisko Mikuláš, o. p. s. Paralelně ve stejném roce spoluzaložil Lemniskátu – život bez bariér, o. p. s, kde dodnes působí jako předseda dozorčí rady. V roce 2012 se s Karlem Janečkem potkal na společném projektu a následně mu rok pomáhal spravovat jeho osobní filantropické aktivity. Tato činnost pak vyústila v založení Nadace Karla Janečka v roce 2014, kterou od té doby řídí. Nadace se zabývá vzděláváním, společensky-prospěšnými inovacemi a laskavostí.