Zdeněk Slejška

Nadační fond Eduzměna

Zdeněk se podílel na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. Dále řídil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem v České republice. V roce 2010 založil obecně prospěšnou společnost EDUin. Za svou podporu systémových změn v oblasti vzdělávání se stal v roce 2013 Ashoka Fellow.