Ze:mě změny 2016

Mapování hybatelů změn nám umožnilo v základní míře identifikovat sociální inovátory v České republice. Organizace Ashoka, která se po celém světě zabývá vyhledáváním a podporou hybatelů systémových změn, na mapování navázala v roce 2016 analýzou jejich překážek a potřeb.

Ashoka ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) zpracovala sondu do výzev a bariér, které před hybateli aktuálně stojí.

Prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s pětadvaceti předními sociálními inovátory i jejich podporovateli se podařilo identifikovat devět zásadních problémů na cestě za společenskými změnami.

Patří mezi ně (1) nedostatečná orientace na společenský dopad a kapacita ho sledovat nebo dokonce měřit, (2) nezkušenost s advokační činností, (3) slabá schopnost sebeprezentace, (4) nízce rozvinutá spolupráce s veřejnou správou, (5) malá diverzifikace finančních zdrojů, (6) neuspokojivé příležitosti ke sdílení a síťování, (7) rozdílné či nejasné chápání základních pojmů jako systémová změna či sociální inovace, dále (8) nevyužitý potenciál spolupráce mezi hybateli změn a světem byznysu a (9) chybějící podpora osobního rozvoje.

Celé znění sondy naleznete zde.

VZNIK INICIATIVY

Logickým krokem bylo nastartovat iniciativu, která propojí hlavní aktéry s cílem tyto bariéry společně odstranit na systémové úrovni. Tedy jak formou sdíleného či kolektivního dopadu vytvářet prostředí, v němž se bude dařit růstu a rozvoji společensky prospěšných změn.

Takto vznikla Ze:mě změny – iniciativa desítek organizací i jednotlivců, kteří přijali pozvání systémově zlepšovat prostředí pro sociální inovátory v České republice.

14. dubna 2016 se sešlo více než 120 klíčových aktérů na poli sociálních inovací. Nad výstupy Sondy (link) se odehrálo sedm workshopů a jejich výsledkem jsou konkrétní iniciativy k odstranění bariér v ekosystému sociálních inovací.

Více o setkání Ze:mě změny 2016 najdete zde.


Účastníci a účastnice Ze:mě změny společně hledali řešení nad těmito tématy:

SLEDOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ DOPADU: JAKÉ PODPŮRNÉ MECHANISMY POTŘEBUJEME V ČR?

Debata se věnovala důvodům, proč sledování dopadu ještě stále není samozřejmou součástí práce sociálních inovátorů, jak může sledování dopadu pomoci při financování inovací, jak vypadá aktuální situace v ČR a jak společnými silami zaplnit zmíněné mezery.

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU SPRÁVOU A PŘIPRAVENOST VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ABSORBCI INOVACÍ

Účastníci se zaměřili na téma potenciálu veřejné správy při podpoře sociálních inovátorů, jak může pomoci škálovat inovační řešení a jakým způsobem lze zlepšit propojení představitelů veřejné správy mezi sebou i směrem k hybatelům změn.

POSÍLENÍ POVĚDOMÍ O HYBATELÍCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN, PR A SEBEPREZENTACE INOVÁTORŮ

Diskuse se zaměřila na důvody, proč a jak je potřeba zvyšovat povědomí o sociálních inovátorech a jejich činnosti v ČR, jak mohou napomoci média a jakou roli přitom může hrát koncept „Solutions Journalism“.

ADVOKAČNÍ ČINNOST PRO SYSTÉMOVOU ZMĚNU

Workshop se věnoval významu advokační činnosti v souvislosti s dosahováním systémových změn, zda mají čeští sociální inovátoři v této oblasti dostatek podpůrných prostředků a jaká je role donorů.

VYSOKÉ ŠKOLY A SOCIÁLNÍ INOVÁTOŘI 

Cílem workshopu bylo mimo jiné zjistit, jaké zkušenosti mají české vzdělávací instituce s výukou o hybatelích společenských změn a jejich činnosti a jak lépe propojit potenciál akademické sféry s potřebami sociálních inovátorů.

PÉČE O LÍDRY V ČR: PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ, SDÍLENÍ A PODPORU

Účastníci workshopu se zabývali vzdělávacími a seberozvojovými příležitostmi pro sociální inovátory v ČR spolu s tím, zda je potřeba více rozvinout příležitosti k propojení, sdílení zkušeností a společnému řešení výzev napříč sektory. Došlo také na téma wellbeingu sociálních inovátorů.

O iniciativách, které se zrodily a rozvinuly na platformě Ze:mě změny se dočtete více zde