Ze:mě změny 2017

V dubnu 2016 se na setkání „Ze:mě změny“ propojilo více než 120 významných aktérů na poli sociálních inovací a podpory hybatelů společenských změn. Společně hledali řešení, jak odstranit hlavní bariéry na cestě k rozvoji a růstu sociálních inovací v Česku. Myšlenka sdíleného či kolektivního dopadu přinesla své ovoce.

Na setkání se zrodilo a rozvinulo několik konkrétních projektů a aktivit, které usilují o řešení nedostatků či bariér v „Zemi změny“, tedy v českém ekosystému podpory pro hybatele systémových, společensky prospěšných změn.

JAKÉ VÝSLEDKY ZATÍM PŘINESLA INICIATIVA „ZE:MĚ ZMĚNY“?

Aktivity zrozené díky Zemi změny nebo na jejím orbitu odpovídají na specifický systémový problém, který hybatelé změn v předcházejícím roce identifikovali prostřednictvím již zmíněné sondy. Nositeli těchto aktivit jsou v některých případech jednotlivé organizace, jindy jejich koalice a samozřejmě jednotlivci. Některé z nich se během jediného roku přerodily do pevně ukotvených projektů, které se již rozběhly nebo v nejbližší době zahájí svou činnost. Jiné jsou ve stádiu zrodu.