Ze:mě změny 2019

Ročník 2019 se nesl ve znamení tématu Spolupráce a nové inspirace.

Pokud také chcete žít ve světě, kde prostor pro změnu je normou - ve světě, ve kterém každý ví, že právě on sám může být aktérem změny a také jím je. Ve světě, kde každý mladý člověk roste do role iniciátora změny - stává se tzv. changemakerem. Účastníci ročníku 2019 si odnesli know-how nejen o Collective Impactu 3.0, ale i jasnou představu, jak ho mohou zapojit do své oblasti práce. Definovali si kroky, které mají v rámci nově vzniklých iniciativ a uskupení podniknout. Odešli s novými kontakty, které jsou relevantní nejen pro jejich oblast práce, ale i k prohlubování jejich znalostí. Stali se součástí Ze:mě změny!