Mapa sociálních inovátorů

Sociální inovátoři jsou lidé, kteří svým podnikavým duchem systémově řeší ty nejpalčivější problémy společnosti. Přicházejí s inovačními řešeními, která od základů mění celé oblasti lidské činnosti. Díky své vytrvalosti, podnikavosti a kreativitě se tak stávají hybateli společenských změn. My jsme se je pokusili zmapovat.

Mapováním hybatelů společenských změn lze lépe pochopit, jak pracují a jak je efektivněji podporovat. Mapa ukazuje nejen jednotlivce, ale dává zprávu o ekosystému včetně jeho silných a slabých míst.

Ashoka proto za pomoci Nadace Karla Janečka a rakouské analytické agentury FAS research uskutečnila na přelomu let 2014 a 2015 mapování také v České republice. Oslovila klíčové aktéry v daných oblastech a metodou sněhové koule od nich získávala doporučení na další významné inovátory, experty a podporovatele společenských změn.

KDO JE NA MAPĚ?

Vytvořená mapa není úplným výčtem hybatelů společenských změn, ani žebříčkem jejich úspěšnosti. Z počtu nominací však lze usuzovat míru vnímání jejich významu okolím. Proto čím více nominací inovátor získal, tím větší bod mu odpovídá na mapě. Umístění více v centru potom znamená, že osoba nebo instituce funguje více v průřezu tématy.

Ashoka oslovila pět set osob ve čtyřech tematických oblastech: (1) posilování občanské společnosti, transparence a místní rozvoj, (2) vzdělávání, výchova a podpora zájmu o vědu a výzkum
, (3) zdravý životní styl, zdravá výživa a přístup ke zdravotní péči a (4) sociálně-ekonomická inkluze.

Odezvu získala od 310 z nich a z následných rozhovorů vzešlo 1840 nominací.

K ČEMU MAPA SLOUŽÍ?

Pro sociální inovátory i jejich podporovatele se mapa stala užitečným vodítkem k tomu, kam strategicky upřít svou pozornost.

Pro Ashoku se toto mapování stalo prvním krokem na cestě k analýze bariér a potřeb hybatelů společenských změn v České republice. Jejím cílem je zapojit rozmanité aktéry do společného vytváření podpůrného ekosystému, v němž mohou růst a rozvíjet se všichni, kdo mohou přispět ke společensky prospěšným změnám.

Více o pozadí, praktických přínosech a zjištěních z mapování sektoru sociálních inovátorů naleznete v tomto článku.

Mapa ve větším rozlišení (PDF)