Ze:mě změny 2018

Již potřetí se na Zemi změny setkali klíčoví aktéři na poli sociálních inovací - hybatelé společenských změn, zástupci občanského sektoru, veřejné správy a byznysu. Společně hledali odpovědi na to, co podporuje sociální inovátory na jejich cestě k řešení palčivých společenských problémů, a co jejich práci naopak brání. O inspiraci, nové nápady a pozitivní energii nebyla nouze. 

SPOLU PŘES NOVÉ PŘEKÁŽKY

Zapojení aktéři jsou vědomě součástí fungujícího ekosystému, sami iniciují vznik nových iniciativ, aktivně kolaborují a propojují se i mimo tento formát. Aktéři ochutnávají výstupy nových iniciativ (Impact Academy, Advokační fórum, Solution Journalism Hub). Na setkání sektor hledá společně možné odpovědi na kritiku „neziskového sektoru“ ze strany vládních představitelů a médií pod jejich vlivem.