SPOLUPRÁCE, KOLEKTIVNÍ DOPAD, ZODPOVĚDNOST

14:00-14:30, (anglicky, simultánně tlumočeno)

Martyna Rubinowska, Ashoka Polsko

 

Ashoka iniciuje a podporuje komunity. Proč? Abychom vytvořili kolektivní dopad, musíme jednat společně. Abychom jednali společně, musíme občas upozadit vlastní zájmy ve prospěch společného cíle a zároveň přijmout určitou míru odpovědnosti. To znamená, že se musíme stát aktivními členy komunit, kterých jsme součástí. Martyna v rámci Ashoky Polsko pracuje s množstvím Ashoka Fellows a podporuje je v jejich práci – vyhledává spojení mezi lidmi, organizacemi, sektory a kulturami a stojí na počátcích spoluprací měnících společnost, ve které žijeme.